Dil İkonları
Vår grunnlegger
Kurucu

Han ble født i Ankara i 1901, og studerte ved Ankaras videregående skole. Han begynte sin forretningsvirksomhet i 1917. I 1926 tok han over farens firma og registrerte det som "Koçzade Ahmet Vehbi" hos Handelskammeret i Ankara. Mens han på den ene siden drev med handel, ble han også representant for utenlandske selskaper, slik som Ford og Standard Oil i Tyrkia og utvidet sin virksomhet. Senere gikk han inn i kontraktsvirksomheter. I 1938 tok han det første skrittet mot institusjonalisering og grunnla Koç Ticaret A.Ş. i Istanbul.

Da han i 1948 fikk overbevist General Electric om å etablere en lyspærefabrikk i Tyrkia, gikk han inn i en joint venture og fabrikken startet opp produksjonen i 1952. Han betrakter veldedighet som et sosialt ansvar, og etablerte institusjoner som Vehbi Koç studenthjem (1946), Vehbi Koç Øyebank ved Medisinsk fakultet på Universitetet i Ankara (1963); Institutt for kardiologi ved Universitetet i Istanbul, Medisinsk fakultet (1964), Tyrkisk stiftelse for utdanning (1967), samt METU Vehbi Koç studenthjem (1968).

Koç tok noen avgjørende skritt innen industrien i løpet av 1950-tallet og gjorde investeringer i lokal industri som kom til å erstatte importerte varer. Han realiserte lokal produksjon av mange varer som biler, hvitevarer, radiatorer, elektroniske apparater, tekstiler, fyrstikker etc.

I 1955 etablerte han Arçelik, Tyrkias største private industriselskap, og Türk Demir Döküm ble etablert i 1954. Otosan, den første etableringen i den tyrkiske bilindustrien, startet opp produksjon i 1959, og i 1962 ble Aygaz etablert. Han etablerte senere mange flere bedrifter og industrivirksomheter.

Etter hvert som antall industrianlegg økte, og siden Koç mente at private bedrifter bare kunne overleve gjennom institusjonalisering, grunnla Vehbi Koç i 1963 bedriften Koç Holding, det første holding-selskapet i Tyrkia., for å lede disse fra ett senter og for å foreta en optimal kildetildeling for dem. Etter grunnleggelsen av driftsenheten, fulgte etablering av nye selskaper etter - det ene etter det andre. Anadol, den første bilen produsert i Tyrkia, ble sluppet på markedet i 1966.

Med sikte på å gjøre investeringer i landbruket, kartla Vehbi Koç mulighetene i denne sektoren over lengre tid. I 1967 etablerte han TAT tomatpuré-fabrikk, pionerselskapet som styrte landbrukets potensial i Tyrkia mot import gjennom en modell med forpaktede gårder.