Dil İkonları
FORANDRING TIL DET BEDRE

Forandring til det bedre

Uansett hvor våre suksesshistorier starter, har hver og en av dem sitt utspring i
vår motivasjon om stadig forandring til det bedre. Og dette skyldes én ting:
Folk. De har formet vår visjon, stake ut kursen for oss og hjulpet oss til
å navigere mot våre mål.

family

De 100 største patentinnehaverne i verden

Inspirert av den smarte generasjonen

Vi tror på at hver enkelt persons bidrag teller når det gjelder å forandre verden til det bedre.
Og derfor er den smarte generasjonen vår største inspirasjonskilde: Vi lar oss inspirere av folks stadig skiftende behov og
livsstil samt streben etter å oppfylle derav følgende krav gjennom de beste og gunstigste løsningene.

story

Varemerket som snakker folkets språk

Bekos historie

Beko ble stiftet i 1955 – med en enkelt vaskemaskin. Og med ett mål: Å bringe smarte produkter
ut til alle. I dag er vi det nest største varemerket innen hvitevarer i Europa. Siden den første dagen i 1955 har
Beko latt seg veilede av ett viktig prinsipp: Forandring til det bedre. Og derfor har Bekos
historie vært historien om en kontinuerlig, positiv forandring. Og dette ønsket om å være nyskapende – til beste for
kundene og miljøet – har allerede brakt oss langt.

story

Det nest største varemerket
innen hvitevarer i Europa

Vi skiftet logo av hensyn til prinsippet "forandring til det bedre".